Despre noi

Firma noastră produce o gamă largă de suplimente alimentare, formule lichide, capsule şi produse pentru îngrijirea pielii. Produsele noastre sunt fabricate în Statele Unite ale Americii folosind Bună Practică de Fabricaţie (Good Manufacturing Practice) care este în concordanţă cu regulile de Administraţia Alimentelor şi a Medicamentelor din SUA (Food and Drug Administration). Inspecţiile de asigurare a calităţii produselor făcute în procesul fabricaţiei întăreşte calitatea superioară, eficacitatea şi puritarea atât în cazul materiilor prime cât şi la suplimentele finite.

Controlul calităţii

Întregul personal de control al calităţii se obligă în scris să adere la protocoale explicite pe care le respectă în procesul de producţie. Toate materiile prime utilizate în suplimentul Hoodia Gordonii Plus sunt testate pentru puritate înainte de a intra în procesul de producţie. Procesul de control al calităţii este inegalabil - se bazează pe inginerii de control al calităţii care pot respinge în orice etapă din procesul producţiei un lot întreg de produse dacă nu respectă cerinţele riguroase ale companiei privind calitatea.

De asemenea, sunt întocmite rapoarte temeinice pe parcursul procesului de producţie care sunt analizate de specialiştii de control al calităţii. Direcţia agricolă a Statelor Unite verifică întreţinerea şi curăţarea echipamentelor de producţie pentru a elimina pericolul de contaminare al produselor. Rapoartele pentru fiecare unitate de producţie – inclusiv rapoartele privind materiile prime ale unităţii respective - sunt păstrate încă doi ani după data expirării unităţii.

Buletinul de Analiză a Controlului Calităţii Produsului – fiecare produs este însoţit de un buletin de analiză a produsului care cuprinde informaţii legate de numărul de lot al ingredientelor utilizate precum şi de compoziţia suplimentelor bazate pe plante şi metodele de producţie.

Materiile prime Compania CGNP Inc. colaborează cu furnizori de seamă pentru ingredientele care alcătuiesc suplimentele alimentare. Furnizorii oferă un Buletin de Analiză pentru fiecare materie primă care urmează să fie inspectată de personalul intern specializat în garantarea calităţii, ceea ce înseamnă că fiecare ingredient utilizat este original şi pur.

Ambalarea produselor Ambalarea produselor reprezintă o etapă importantă pentru păstrarea calităţii acestora astfel încât compania noastră controlează intens acest proces. Personalul intern specializat în garantarea calităţii este responsabil de ambalarea corectă a produselor şi de detectarea greşelilor de orice natură survenite în timpul procesului de tipărire.

Numerele loturilor Fiecare lot de materii prime este verificat pentru puritate şi autenticitate. Sistemul de numerotare a loturilor permite companiei noastre să detecteze orice materie şi orice comandă în oricare etapă din procesul de producţie. Directorul de Operaţiuni este responsabil de inspectarea echipamentelor şi de supravegherea procesului de ambalare pentru fiecare tip de suplimente alimentare. Compania CGNP Inc. respectă cu stricteţe tehnicile de producţie a bunurilor conform Administraţiei Alimentelor şi a Medicamentelor din SUA. Procesul de producţie poate fi oricând subiectul unor inspecţii programate sau inopinate din partea personalului de control al calităţii.

Despre producerea suplimentului alimentar Hoodia Gordonii Plus

Producerea suplimentului alimentar Hoodia Gordonii Plus se bazează pe calitate. Toate materiile prime folosite în produsele Hoodia Gordonii Plus sunt testate calitativ în mod riguros înainte de a fi utilizate în crearea de suplimente alimentare sigure şi eficiente bazate pe plante. Pe lângă selecţionarea celor mai buni furnizori şi a celor mai bune plante, toate materiile prime trec şi printr-o inspecţie internă înainte de a deveni suplimente.

Amestecuri şi granule Materiile prime sunt mai întâi inspectate şi apoi prelucrate în parte în funcţie de natura fiecăreia. Datorită recipientelor noastre special create, depozitarea materiilor granulate garantează obţinerea unor produse proaspete şi necontaminate.

Încapsulare şi comprimare După testarea calităţii produsului granulat, acesta este încapsulat pentru o nouă testare. Elementul testat cu succes devine un element-mostră şi este comparat cu mostre provenind din loturi anterioare pentru a se asigura păstrarea calităţii şi integrităţii produsului. Producţia în masă nu demarează până ce nu sunt îndeplinite toate standardele companiei privind controlul calităţii. Produsele încapsulate sunt depozitate cu aceeaşi grijă şi atenţie ca şi în cazul materiilor prime.

Ambalare şi verificare Produsele finite sunt verificate de către personalul de control al calităţii care retrage din lot produsele defectuoase precum capsulele sparte sau ticsite. Produsele care respectă standardele stricte ale companiei sunt ulterior depozitate în vrac sau depozitate în flacoane etichetate destinate consumatorilor. Ambalajele produselor conţin sigilii inviolabile şi informaţii cerute de către Administraţia Alimentelor şi a Medicamentelor din SUA (Federal Drug Administration) pentru protecţia consumatorilor.